consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha aprovat inicialment el Projecte de reparcel·lació del PAU 2 de l'ARE Eixample Sud

31/05/2016

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada en data 25 de maig de 2016, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica del PAU 2 de l'ARE Eixample Sud del Prat de Llobregat.

L'acord adoptat es pot consultar a la secció de "participació ciutadana" d'aquesta web durant el termini d'informació pública.


© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06