consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

ARE Eixample Sud

L’ARE Eixample Sud, delimitada pel Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat, té una superfície de 37,72 hectàrees i s’ubica limitant al nord, amb l’avinguda 11 de setembre, i al sud, amb el sòl no urbanitzable, el sistema aeroportuari i les hortes del parc agrari. Per aquesta ARE es preveu la construcció de fins a 2.666 habitatges (dels quals, el 50% se subjectaran a un règim de protecció pública) i la implantació de 29.953 m2 de sostre destinats a altres activitats que permetran generar 748 llocs de treball.


© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06