consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

El Projecte

L’ordenació aprovada per l’ARE Eixample Sud té com a objectiu fonamental crear un nou barri que construeixi el final de la ciutat del Prat de Llobregat vers el sud. Aquest nou barri presenta dues parts diferenciades, d’aproximadament la mateixa forma i dimensió, separades pel barri ja existent de La Barceloneta. La nova extensió sud del Prat planteja un projecte amb un front urbà comercial a l’Avinguda 11 de setembre i un front lúdic verd sobre els camps. Una xarxa de carrers nord-sud connectaran aquests dos fronts mentre que eixos verds alternen els carrers.


© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06