consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Localització

L’ARE Eixample Sud, amb una superfície aproximada de 37,7 Ha., és una franja de 1.700 metres de llarg que limita al nord, amb l’avinguda 11 de setembre, al sud, amb el sòl no urbanitzable, el sistema aeroportuari i les hortes del parc agrari, a l’est, amb el carrer número 6 i a l’oest, amb la carretera de l’aviació.


© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06