consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Planejament urbanístic

Podeu visualitzar la regulació que sobre l’ARE Eixample Sud del Prat de Llobregat es conté en el Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat. La integritat del Pla Director Urbanístic es pot veure a la pàgina web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (Cliqueu aquí:  Pla Director Urbanístic)

En data 6 de febrer de 2015 s'ha aprovat la Modificació puntual del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Baix Llobregat, en relació amb les normes urbanístiques i als paràmetres d'ordenació de l'ARE Eixample Sud, del terme municipal del Prat de Llobregat. Podeu visualitzar el contingut dels documents que comformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat, a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Cliqueu aquí: Modificació puntual del Pla Director Urbanístic

Pla Director Urbanístic de les AREs del Baix Llobregat - ARE Eixample Sud

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06