consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha ratificat la nova modificació dels Estatuts del Consorci Prat Nord

07/12/2017

El Consell General, en la sessió celebrada en data 4 de desembre de 2017, ha ratificat la modificació dels Estatuts del Consorci urbanístic pel desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport del Prat de Llobregat, aprobada per acord de Govern 95/2017 d'11 de juliol i per acord de Ple municipal de l'Ajuntament del Prat de Llobregat de 4 d'octubre de 2017, en la redacció publicada al DOGC 7411 de 13 de juliol de 2017. Així mateix, també es va determinar l'1 de gener de 2018, com a data per a fer efectiva l'adscripció del Consorci a l'Ajuntament.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06