consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha aprovat l'addenda al conveni signat entre l'ACA i l'INCASÒL, en relació als sistemes públics de sanejament en l'àmbit de l'ARE Eixample Sud

07/12/2017

El Consell General, en la sessió del 4 de desembre de 2017, va aprovar l'addenda particular al conveni de col·laboració, i posterior addenda, signat entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Institut Català del Sòl, relatiu a diversos extrems relacionats amb l'adequació dels sistemes públics de sanejament en alta, derivada de les necessitats generades per, entre d'altres, l'àrea residencial estratègica Eixample Sud.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06