consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha aprovat l'operació jurídica complementària 1 del Projecte de reparcel·lació del PAU 2 de l'ARE Eixample Sud

11/12/2017

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada el 4 de desembre de 2017, va adoptar l'acord d'aprovar l'operació jurídica complementària 1 del Projecte de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica del polígon d'actuació urbanística 2 de l'àrea residencial estratègica Eixample Sud.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06