consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S’ha aprovat el Projecte d'urbanització d'obres complementàries del PAU 2 de l'ARE Eixample Sud

24/12/2019

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada el 28 de novembre de 2019, va adoptar l'acord d'aprovar el Projecte d'urbanització d'obres complementàries del PAU 2 de l'ARE Eixample Sud.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06