consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha aprovat l'adjudicació als ens consorciats de la parcel·la 4A1 del Projecte de reparcel·lació del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud

30/05/2016

En sessió celebrada en data 25 de maig de 2016, el Consell General del Consorci s'ha donat per assabentat de l'aprovació en la mateixa data, per part del Comitè Executiu del Consorci, de l'adjudicació als ens consorciats de la parcel·la 4A1 del Projecte de reparcel·lació del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud, al terme municipal del Prat de Llobregat.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06