consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Modificació dels Estatuts del Consorci per esdevenir administració actuant de les AREs del Prat de Llobregat.

28/01/2010

Els Estatuts del Consorci Prat Nord han estat modificats per Acord de l'Ajuntament del Prat de Llobregat de 8 d'octubre de 2009 i del Govern de la Generalitat de Catalunya de 16 de desembre de 2009, amb l'objecte d'esdevenir administració actuant de l'ARE Eixample Sud i de l'ARE Ronda del Sud-Aeroport.  El text refós dels Estatuts ha estat publicat en el DOGC de 14 de gener de 2010

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06