consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha aprovat inicialment el canvi de modalitat de cooperació a compensació bàsica del sistema d'actuació per reparcel·lació del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud

27/07/2011

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada el 27 de juliol de 2011 va adoptar l'acord d'aprovar inicialment la modificació de la modalitat de cooperació per la de compensació bàsica del sistema d'actuació per reparcel·lació del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud del Prat de Llobregat.

 

L'acord s'adoptà d'acord amb l'instància de data 14 de juliol de 2011 i allò establert a l'article 129 del RLUC, restant pendent la presentació d'una sèrie de documentació per part de l'entitat urbanística col·laboradora. En concret, de forma prèvia al projecte de reparcel·lació, s'havien de presentar els projectes d'urbanització d'obres bàsiques tant del PAU 1 com del PAU 2, que serien fruit de la divisió del projecte d'urbanització de l'ARE Eixample Sud ja aprovat i dels projectes d'urbanització complementàries, així com la presentació d'un projecte de reparcel·lació del PAU 1 on -d'acord amb els pressupostos dels projectes d'urbanització- es justifiqués l'equilibri amb el PAU 2 o es garantís amb els mitjans oportuns.  Altrament es revertiria el canvi de modalitat d'acord amb allò establert a l'article 129.2 del RLUC.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06