consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha aprovat inicialment el Projecte de reparcel·lació del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud

17/11/2011

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada el 17 de novembre de 2011 va adoptar l'acord d'aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud del Prat de Llobregat amb una sèrie d'esmenes.

 

L'acord adoptat es pot consultar a la secció de "participació ciutadana" d'aquesta web durant el termini d'informació pública

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06