consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha aprovat inicialment la Modificació del projecte d'urbanització d'obres bàsiques de l'ARE Eixample Sud

17/11/2011

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada el 17 de novembre de 2011 va adoptar l'acord d'aprovar inicialment la Modificació del projecte d'urbanització d'obres bàsiques de l'ARE Eixample Sud que se subdivideix en dos projectes i conforma el "Projecte d'urbanització d'obres bàsiques del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud, al Prat de Llobregat" i el "Projecte d'urbanització d'obres bàsiques del PAU 2 de l'ARE Eixample Sud, al Prat de Llobregat".

 

L'acord adoptat es pot consultar a la secció "participació ciutadana" d'aquesta web durant el termini d'informació pública

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06