consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha aprovat el document de Directrius i Estratègies de l'Eixample Nord

11/11/2010

En data 10 de novembre de 2010, el Consell General del Consorci ha adoptat l'acord d'aprovar el Document de Directrius i Estratègies d'Ordenació de l'àmbit del Centre Direccional del Prat Nord, elaborat per la UTE constituïda pel Jaume Carné i Claus en Kaan Architecten, amb les consideracions efectuades en les sessions de treball del Comitè Executiu en les que s'ha examinat el document, que s'hauran de tenir en compte en els futurs instruments de planejament i que es recullen de manera resumida en el reiterat Acord del Consell General.

El document aprovat es publica en aquesta pàgina web, a l'epígraf "Documentació urbanística" de l'Eixample Nord.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06