consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'han signat els convenis per a la cessió anticipada de l'equipament assistencial de l'ARE Eixample Sud

07/05/2010

En data 7 de maig de 2010 s'han subscrit els convenis per a la cessió anticipada a l'Ajuntament del Prat de Llobregat dels terrenys qualificats d'equipament assistencial pel PDU de les Àrees Residencials Estratègiques del Baix Llobregat a l'ARE Eixample Sud.

Els convenis s'han signat amb Promotora Diorama, S.L., amb Amparo Montané Mayol i amb Josep i Anna Pi Casas i es troben publicats a la pàgina web de l'Ajuntament del Prat de Llobregat i del Consorci Prat Nord.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06