consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha aprovat definitivament la modificació del PU d'obres bàsiques de l'ARE Ronda del Sud-Aeroport

11/01/2011

Atès que ha transcorregut el termini d'informació pública de la modificació del PU d'obres bàsiques de l'ARE Ronda del Sud-Aeroport, aprovada inicialment en data 11 de novembre de 2010, sense que s'hagi presentat cap escrit d'al·legacions, el document ha quedat aprovat definitivament, segons acord del Comitè Executiu d'11 de gener de 2011.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06