consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha aprovat definitivament el Projecte de reparcel·lació del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud

05/03/2012

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada l'1 de març de 2012 va adoptar l'acord d'aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud, un cop subsanades les esmenes de l'acord d'aprovació inicial i resoltes les al·legacions presentades.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06