consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha aprovat definitivament la "Modificació del projecte d'urbanització d'obres bàsiques de l'ARE Eixample Sud" que conforma el Projecte d'urbanització d'obres bàsiques del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud

02/03/2012

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada l'1 de març de 2012 va adoptar l'acord d'aprovar definitivament la "Modificació del projecte d'urbanització d'obres bàsiques de l'ARE Eixample Sud" que es subdivideix en 2 projectes i conforma el "Projecte d'urbanització d'obres bàsiques del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud, al Prat de Llobregat".

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06