consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha aprovat conveni de cessió anticipada entre l'Ajuntament del Prat de Llobregat, l'INCASÒL i el Consorci Prat Nord

02/03/2012

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada l'1 de març de 2012, va adoptar l'acord d'aprovar el conveni de cessió anticipada a l'Ajuntament del Prat de Llobregat de porció de terrenys qualificats de zona verda pel Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Baix Llobregat - ARE Ronda del Sud-Aeroport.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06