consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha aprovat inicialment el canvi de modalitat de cooperació a compensació bàsica del sistema d'actuació per reparcel·lació del PAU 2 de l'ARE Eixample Sud

26/10/2012

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada el 24 d'octubre de 2012 va adoptar l'acord d'aprovar inicialment la modificació de la modalitat de cooperació per la de compensació bàsica del sistema d'actuació per reparcel·lació del PAU 2 de l'ARE Eixample Sud del Prat de Llobregat.

 

L'acord s'adoptà d'acord amb l'instància de data 4 de juliol de 2012 i allò establert a l'article 129 del RLUC, i  es pot consultar a la secció de "participació ciutadana" d'aquesta web durant el termini d'informació pública

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06