consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'han aprovat inicialment els Estatuts de la Junta de Compensació del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud

17/11/2011

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada el 17 de novembre de 2011 va adoptar l'acord d'aprovar inicialment el Projecte d'Estatuts de la Junta de Compensació del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud, formulat per l'Entitat Urbanística Col·laboradora Provisional del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud del Prat de Llobregat".

 

L'acord adoptat es pot consultar a la secció de "participació ciutadana" d'aquesta web durant el termini d'informació pública

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06