consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha aprovat definitivament el canvi de modalitat de cooperació a compensació bàsica del sistema d'actuació per reparcel·lació del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud

17/11/2011

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada el 17 de novembre de 2011 va adoptar l'acord d'aprovar definitivament el canvi de modalitat de cooperació a compensació bàsica del sistema d'actuació per reparcel·lació del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud del Prat de Llobregat. L'acord s'adoptà prèvia presentació per part de l'entitat urbanística col·laboradora de la documentació oportuna

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06