consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha aprovat l'operació jurídica complementària 2 del Projecte de reparcel·lació del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud

08/11/2013

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada el 6 de novembre de 2013, va adoptar l'acord d'aprovar l'operació jurídica complementària 2 del Projecte de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica del Polígon d'Actuació Urbanística 1 de l'ARE Eixample Sud del Prat de Llobregat.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06