consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'han aprovat inicialment els Estatuts i les bases d'actuació de la Junta de Compensació del PAU 2 de l'ARE Eixample Sud

08/11/2013

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada el 6 de novembre de 2013 va adoptar l'acord d'aprovar inicialment el Projecte d'Estatuts i bases d'actuació de la Junta de Compensació del PAU 2 de l'ARE Eixample Sud, formulat per l'Entitat Urbanística Col·laboradora Provisional del PAU 2 de l'ARE Eixample Sud del Prat de Llobregat".

 

L'acord adoptat es pot consultar a la secció de "participació ciutadana" d'aquesta web durant el termini d'informació pública

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06