consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Verificació del Projecte d'urbanització d'obres bàsiques del PAU 2 de l'ARE Eixample Sud

24/03/2014

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada en data 13 de març de 2014, va adoptar l'acord de verificar el Projecte d'Urbanització d'obres bàsiques del PAU 2 de l'ARE Eixample Sud del Prat de Llobregat.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06