consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Aprovació de la modificació dels Estatuts per adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL)

05/12/2014

El Consell General, en la sessió celebrada en data 4 de desembre de 2014, va adoptar l'acord d'aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic pel desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del sud-Aeroport del Prat de Llobregat, per adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL). Així mateix, també es va aprovar la seva comunicació a l'Institut Català del Sòl i a l'Ajuntament del Prat de Llobregat, als efectes de que aprovin, pels organismes corresponents, l'esmentada proposta de modificació

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06