consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha aprovat definitivament la Modificació puntual del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Baix Llobregat, en relació amb les normes urbanístiques i als paràmetres d'ordenació de l'ARE Eixample Sud, del terme mun

29/05/2015

En data 6 de febrer de 2015, el conseller de Territori i Sostenibilitat ha resolt arpvoar definitivament la Modificació puntual del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Baix Llobregat, en relació amb les normes urbanístiques i als paràmetres d'ordenació de l'ARE Eixample Sud, del terme municipal del Prat de Llobregat.

L'esmentada resolució ha estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6881, de 28 de maig de 2015.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06