consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S'ha aprovat l'operació jurídica complementària 1 del Projecte de reparcel·lació del PAU 1 de l'ARE Eixample Sud

16/04/2013

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada el 16 d'abril de 2013, va adoptar l'acord d'aprovar l'operació jurídica complementària del Projecte de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica del Polígon d'Actuació Urbanística 1 de l'ARE Eixample Sud del Prat de Llobregat.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06