consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S’ha aprovat el Projecte d’urbanització d’obres complementàries del parc Central (barri de la Barceloneta) de l’ARE Eixample Sud

01/06/2021

El Comitè Executiu del Consorci, en la sessió celebrada el 28 d’abril de 2021, ha acordat aprovar el Projecte d’urbanització d’obres complementàries del parc Central (barri de la Barceloneta) de l’ARE Eixample Sud.

El projecte, amb un pressupost d'execució per contracte d’1.924.222,91 € IVA inclòs, ha estat redactat en març de 2021 per Joan Navarro Porras, enginyer tècnic d’obres públiques d’AJTècnics SL.

Durant el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap al·legació per part dels interessats, fet pel qual el projecte es considera aprovat  en data 21 de maig de 2021.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06