consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

S’han aprovat les bases per a la transmissió, mitjançant venda, de la parcel·la 3B3 del PAU 1 de l’ARE Eixample Sud

30/11/2021

El Consell General del Consorci, en sessió núm. 33 celebrada el 24 de novembre, ha acordat les bases per a la transmissió a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, mitjançant venda, de la parcel·la resultant 3B3 del Projecte de reparcel·lació del PAU 1 de l’ARE Eixample Sud.

Aquesta parcel·la és propietat del Consorci en concepte de cessió gratuïta a l’administració actuant dels drets corresponents a la cessió del 15 % de l’aprofitament urbanístic del sector, i correspon al 60 % del 15 % de l’aprofitament urbanístic que s’haurà de destinar a la construcció dels equipaments definits a l’article 21 de la normativa de l’ARE Eixample Sud.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06