consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Documentació urbanística

El Consorci Prat Nord ha aprovat en data 10 de novembre de 2010 el document de directrius i estratègies d'ordenació de l'àmbit del Centre Direccional del Prat de Llobregat. Aquest document defineix l'ordenació urbana, de transformació i d'incorporació al sistema de ciutat de l'àmbit del Centre Direccional del Prat

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i de les àrees residencials estratègiques Ronda del Sud-Aeroport i Eixample Sud, del terme municipal del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06