consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Localització

L’Àrea Residencial Estratègica Ronda del Sud-Aeroport té una superfície de 85.705 m2 i limita al Nord (i d’est a oest), amb el barri de la granja, el CEM Julio Méndez, el carrer del Riu Llobregat, l’Equipament Cívic delta de Llobregat, els carrers Xúquer i Anoia; al Sud, amb el Parc Nou, incloent els terrenys de la Ronda del Sud i part de l’enllaç amb l’Avinguda Remolar; a l’Est, amb la carretera de l’Aviació i el futur Eixample Sud; i a l’Oest, amb la Ronda del Sud. De l’àmbit s’exclou l’església de Sant Cosme i de Sant Damià.

 

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06