consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Gestió urbanística

El Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat preveu el desenvolupament de tot l'àmbit de l'ARE Ronda Sud - Aeroport en un sol polígon a executar per expropiació.

S'haurà de cedir el 15% de l'aprofitament urbanístic, lliure de càrregues d'urbanització, a l'administració actuant. La finalitat de la cessió de l'aprofitament de l'ARE serà, en primer lloc, la construcció dels equipaments públics per tal de reubicar les activitats que es desenvolupen en els edificis d'equipaments existents en l'àmbit, el finançament de les obres de millora del Centre Cívic Delta del Llobregat i del CEM Julio Méndez, i en segon lloc, la construcció d'habitatge assequible.

En l'actualitat s'estan duent a terme els treballs preparatoris previs per a l'execució de l'àmbit.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06