consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Documentació urbanística: Planejament

Podeu visualitzar la regulació que sobre l’ARE Ronda del Sud-Aeroport es conté en el Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat. La integritat del Pla Director Urbanístic es pot veure a la pàgina web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.  (Cliqueu aquí:  Pla Director Urbanístic )

Pla Director Urbanístic de les AREs del Baix Llobregat - ARE Ronda Sud - Aeroport

 

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06