consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Execució

El Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat estableix que la totalitat del sòl inclòs a l'ARE constituirà un únic polígon d'actuació urbanística i contempla que el sistema d'actuació serà el de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.  Tanmateix, s'estableix la possibilitat d'executar les obres d'urbanització en dos fases i també es preveu que es podrà admetre el sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, condicionat al compliment dels terminis establerts per la programació de les actuacions.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06